โฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ต้องรู้อะไรบ้าง

ปิดความเห็น บน โฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ต้องรู้อะไรบ้าง

เมื่อต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่าย คุณมักเลือกที่จะขอสินเชื่อ เพราะเป็นวิธีที่จะได้เงินก้อนมาใช้จ่ายในยามจำเป็น แต่ถ้าอยากมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายตอนนี้มีหลายวิธี เช่น เอาที่โฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ผู้ที่จะนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะต้องเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นและได้โอนโฉนดที่ดินให้กับธนาคารแล้ว ผู้ที่โอนโฉนดให้ธนาคารยังถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จนถึงเวลาชำระเงินหากชำระหนี้ตรงตามสัญญาสามารถนำที่ดินคืนได้ แต่ถ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ที่ดินจะเป็นของธนาคารนั่นเอง

การจำนองที่ควรรู้ 

โฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในวันที่ขอสินเชื่อต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร และต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ส่วนวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะได้รับสูงสุด 50,000 บาทต่อราย ผ่านสินเชื่อที่ดินเปล่า ธ.ก.ส. สามารถยื่นได้หลายครั้ง อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 6.875% ต่อปี หรือประมาณ 0.573% ต่อเดือน ซึ่งสัญญาจะมีระยะเวลาผ่อนชำระ 1 ปี หากชำระดอกเบี้ยสามารถต่อสัญญาได้เรื่อยๆ สำหรับใครที่สงสัยว่าที่ดินจำนองกี่ปี? จำนองได้ไม่เกิน 5 ปี 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ในการจำนอง 

ผู้ที่สนใจนำโฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนด้วย ใช้เอกสารอะไรในการจำนองที่ดินกับ ธกส. ไปดูกัน

 • บัตรประชาชนของผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้าน
 • กรณีที่การสมรส หรือหย่า ต้องเตรียมเอกสารแสดงสถานะด้วย
 • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องเตรับมไปเปลี่ยนไปด้วย
 • เอกสารแสดงเงินเดือน อย่าง สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เอกสารหลักประกันยืนยันความต้องการเอาโฉนดเข้าธนาคาร ธกส ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน โดยเอาตัวจริงติดไปด้วยก็ดี

จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้

หลายคนประสบปัญหาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การขาดงานและขาดรายได้ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการกู้เงิน แต่เมื่อทุกคนเดือดร้อนก็ยากที่จะหาผู้ให้กู้ ครั้นจะไปขอยืมเงินเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ดูจะลำบากเหลือเกิน สำหรับใครที่ประสบปัญหาทางการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มีสินเชื่อดี ๆ มากมาย ที่จะช่วยต่อชีวิตให้กับทุกคน ส่วนใหญ่ต้องมีหลักประกัน ดังนั้น ดังนั้นเราจะพูดถึงการจำนองโฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ใช้เวลากี่วัน จำนองที่ดินกับ ธ.ก.ส. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ธนาคารสร้างบ้านได้ภายในกี่วัน มาดูกัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีสินเชื่อมากมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจทำการเกษตร ใคร ๆ ก็สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้กู้ต้องจำนองหรือมีโฉนดที่ดินเป็นประกันเงินกู้ 

การจำนองที่ดินกับธนาคารเป็นการนำที่ดินไปค้ำประกันเงินกู้จากธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ในการจำนองที่ดินกับ ธ.ก.ส. ผู้จำนองที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดินที่ติดจำนองไว้กับธนาคารแต่ถ้ามีการกระทำที่ผิดสัญญา เช่น ไม่ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคาร ผู้รับจำนองมีสิทธิ์เอาทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดินที่ผู้จำนองจำนองไว้ นำไปทอดตลาดได้

เตรียมความพร้อมไว้ก่อน การจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

จำนองโฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอสินเชื่อบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้างจำนองที่ดินกับ ธ.ก.ส. เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงเตรียมเอกสารที่จำเป็น หรือคุณสามารถขอสินเชื่อธนาคารโดยใช้แบบฟอร์ม เอกสารที่ใช้ในการจำนองที่ดินกับ ธ.ก.ส. มีดังนี้ 

 • แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือ ทด.13

อนุมัติยากหรือไม่ จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เวลากี่วัน ?

หลายคนอยากทราบว่าการจำนองที่ดินกับ ธ.ก.ส. จะใช้เวลากี่วัน ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล หลังจากธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อเสร็จสิ้น ต่อไปจะเป็นในส่วนของสัญญาเงินกู้ และสัญญาจำนองที่ดิน 

สัญญาจำนองที่ดินประกอบด้วยรายละเอียดของหลักทรัพย์ เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ที่ดิน รายละเอียดของสัญญา เช่น วัน เดือน ปี ชื่อผู้ทำสัญญา รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญา เช่น เป็นจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุให้ชัดเจน 

ซึ่งโดยปกติแล้วการจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี หรือต้องใช้เวลากี่วันในการจำนองที่ดินกับธนาคาร จะขึ้นอยู่กับอายุสัญญาว่าจะระบุระยะเวลาไว้นานแค่ไหน ใช้เวลานานแค่ไหนในการอนุมัติ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร 

หากมีความพร้อมในด้านเอกสารที่ใช้ก็จะช่วยให้การทำธุรกรรมดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลากี่วันในการอนุมัติสินเชื่อของคุณ ธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินของหลักประกันนั้น ๆ สำหรับการประเมินราคาที่ดิน ธ.ก.ส. จะคิดค่าธรรมเนียมการประเมิน 0.25% ของวงเงินจำนอง

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ดอกเบี้ย คิดอย่างไร

ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจากการนำโฉนดที่ดิน เข้าธนาคาร ธ ก ส มีเงื่อนไขหลายประการ ก่อนยื่นเอกสารสินเชื่อจำนอง ต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเมื่อได้รับอนุมัติ จะมีโฉนดที่ดินให้ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ และยอดเงินกู้จะชำระคืนให้กับเจ้าของโฉนดได้อย่างไร เป็นการชำระเงินครั้งเดียวหรือมีหลายการชำระเงิน? อัตราดอกเบี้ยจำนองที่ดินอยู่ที่ 12% ต่อปี โดยชำระคืนเป็นรายเดือน ทุกสามเดือน หรือทุกหกเดือนแล้วแต่ลูกค้าสะดวก 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำโฉนดที่ดินไปจำนองกับ ธ.ก.ส. สามารถหาข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ หรือแฟนเพจของธนาคาร ธ.ก.ส. และเข้าใจว่าเมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติจะต้องชำระเงินกู้โฉนดที่ดิน ธนาคารเป็นอย่างไร และต้องแจ้งเพื่อนำเงินไปใช้เพื่อการใด เพราะแต่ละวัตถุประสงค์จะมีโฉนดที่ดินถึง ธกส. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม แตกต่างกัน