ที่ดิน 1 ไร่ จะปลูกอะไรดี ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้รกร้าง

ปิดความเห็น บน ที่ดิน 1 ไร่ จะปลูกอะไรดี ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้รกร้าง

มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ภาษีที่ดินคิดแบบขั้นบันได ยิ่งที่ดินแปลงใหญ่ต้องเสียภาษีมาก เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ในที่ดิน ไม่ให้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า มีที่ดิน1ไร่ ปลูกอะไรดีถึงจะเสียภาษีที่ดินน้อยลง?

ที่ดิน 1 ไร่ ปลูกพืช ผักสวนครัว

มีพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกอะไรดี หากมีการจัดสรรที่ดินอย่างถูกต้อง พื้นที่เพียง 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้มากมาย โดยสามารถปลูกพืชผักที่ใช้ระยะเวลาปลูกสั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ไว้รับประทานร่วมกันในครอบครัวหรือหากปลูกจำนวนมากก็สามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้หรือแจกจ่ายเพื่อนบ้านได้

สำหรับใครที่มีพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกอะไรดี  ก่อนอื่นต้องเตรียมพื้นที่ปลูก และการเตรียมดินซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับพืชผักที่ปลูกให้มีธาตุอาหารครบถ้วนและเจริญงอกงาม

ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ผักบุ้ง ต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้งจีน ถั่วงอกกวางตุ้ง เห็ดนางรม และผักกาด สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 2 เดือน

ยังมีผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ กระวาน ผักชี ขึ้นฉ่าย ฟักทอง กะเพรา โหระพา พริก มะเขือ มะกรูด มะนาว มะละกอ ฟักแฟง แตงกวา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ปลูกไว้กินเองก็ดี หรือขายได้ราคาดี

ทั้งพืชระยะกลาง พืชระยะยาว ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล ได้แก่ มะนาว มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง ด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ควรปลูกให้ผลผลิตออกผลในช่วงที่มีราคาแพง จึงจะสามารถขายได้ในราคาที่สูง

ที่ดิน 1 ไร่ ปลูกบ้าน สร้างบ้าน

อยากมีที่อยู่อาศัย มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี สร้างบ้าน สร้างบ้านบนที่ดิน 1 ไร่ ที่มีโฉนดเป็นของตัวเอง ดังนี้

 1. ค้นหาแบบบ้านที่เหมาะสมเพื่อประเมินราคาค่าก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ บางคนอาจจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งได้ออกแบบแบบบ้านไว้แล้วสามารถปรับเปลี่ยนหรือซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปหรือใช้แบบบ้านฟรีของทางราชการที่เปิดให้ดาวน์โหลดมาใช้ในการขอสินเชื่อปลูกสร้างได้

2.ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆ เช่น สำนักงานเขต หรือ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ที่ว่าการเมืองพัทยา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ

 1. ที่ว่าการอำเภอท้องที่ตรวจสอบแผน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมือง บ้าน หรืออาคาร อาคารทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตปลูกสร้างก่อน และต้องก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุมัติ
 2. การขออนุญาตก่อสร้าง กรณีไม่ได้รับอนุญาต อาจมีการแก้ไขในรายละเอียดบางส่วน ต้องแก้ไขและขออนุญาตใหม่
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว ให้ถ่ายสำเนาสำหรับตัวคุณเองและสำหรับสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้านสร้างบ้านต่อไป

นอกจากนี้ยังต้องเตรียมขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ซึ่งเบื้องต้นเตรียมเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน แบบบ้านทั้งแบบขออนุญาตก่อนสร้าง ร่างสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา และโฉนดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารที่ยื่นกู้ได้

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาษีที่ดินฯ

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565-2566 โดยคงอัตราภาษีเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 ดังนี้

 1. การทำฟาร์ม อัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.01-0.1

2.อัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.02-0.1 โดยแบ่งเป็น

 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของบุคคลธรรมดา อัตราภาษี ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.03-0.1
 • อาคารที่เจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.02-0.1
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีนอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 ปัจจุบันมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.02-0.1

3.การใช้นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อัตราภาษีร้อยละ 0.3-0.7

 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปล่อยทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควร อัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.3-0.7

ดังนั้นควรคิดหาพื้นที่สัก 1 ไร่ ว่าจะปลูกอะไรดีนอกจากจะส่งผลดีต่อเจ้าของแล้ว อีกทั้งยังทำให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกลงอีกด้วยดังนี้

 • การแบ่งที่ดินเป็นแปลงเล็กจะทำให้ราคาประเมินต่ำลง จ่ายภาษีน้อยลง
 • เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เห็นว่าปลูกได้ เห็นว่าปลูกผักได้ นอกจากนี้ยังมีผักหลากหลายชนิด อีกวิธีในการเพิ่มรายได้คือการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืช

แต่จะปลูกอะไรไม่ให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ในเบื้องต้นกระทรวงการคลังจะรับหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่

 • ทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
 • ปลูกผักหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเห็ด ปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสาน พื้นที่ตั้งแต่ 1 ถึง 3 งาน
 • ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น. หรือปลูกสวนป่าปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นสวนเดี่ยวหรือรวมกันก็ได้ บนพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นไม้ตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
 • การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
 • การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
 • การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
 • การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
 • การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ อาทิ การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ฯลฯ