โปรแกรมคํานวณค่าโอนที่ดิน 2566 ค่าโอนที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

ปิดความเห็น บน โปรแกรมคํานวณค่าโอนที่ดิน 2566 ค่าโอนที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนายหน้า ใช้เป็นข้อมูลในการต่อรอง-ลดราคาสำหรับผู้ซื้อ อาจทำให้ขาดทุนและตัดสินใจลดราคาให้ผู้ซื้อได้ยาก ในส่วนของผู้ซื้อจำเป็นต้องทราบราคาโอนก่อนเผื่อจะไม่เสียเปรียบ และประเมินงบประมาณการซื้อได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ปัจจุบันมีโปรแกรมคํานวณค่าโอนที่ดิน 2566 ที่ง่ายและสะดวก เพียงเขาไปที่เว็บ http://lecs.dol.go.th/rcal คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน จากกรมที่ดินใส่รายละเอียดลงไป ระบบโปรแกรมคํานวณค่าโอนที่ดิน 2566 ก็จะคำนวณออกมาทำให้ง่ายและสะดวก

ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการโอนที่ดิน?

ซื้อที่ดินใครจ่ายค่าโอน คำถามที่พบบ่อย และเป็นที่ถกเถียงกันมานาน ซึ่งแท้จริงแล้วค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อหรือผู้ขายแต่ละฝ่ายเป็นผู้จ่าย เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน จึงทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันได้ว่าใครจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และจำเป็นต้องตกลงและตัดสินใจก่อน และควรทราบค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ค่าโอนที่ดิน ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 1. ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอนคิด 2% ของราคาประเมินที่ดิน หากราคาขายสูงกว่าราคาประเมินให้ใช้ราคาประเมินในการคิดค่าธรรมเนียม

 1. อากรแสตมป์

(กรณีที่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์)

ค่าอากรแสตมป์คิดที่ 0.5% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่ดิน (คิดจากราคาที่สูงกว่า)

 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(หากเจ้าของถือครองที่ดินมาเกิน 5 ปี หรือหากมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่เกิน 1 ปี จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะคิดที่ 3.3% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่ดิน (คิดจากราคาที่สูงกว่า)

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 2. ค่าจดจำนอง

กรณีซื้อขายติดจำนอง(หรือกู้ธนาคาร) ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ซื้อโดยจำนองก็ไม่ต้องจ่ายส่วนนี้

ค่าจดจำนองคิดที่ 1% ของมูลค่าจดจำนอง

เมื่อตัดสินใจกู้เงินกับธนาคาร ลองมาดู 7 เทคนิคผ่อนบ้านให้หมดเร็วๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนผ่อนบ้านเร็วขึ้น

 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เช่น ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท, ค่าอากร 5 บาท, ค่าพยาน 20 บาท

ระบบคำนวณค่าโอนที่ดิน จากกรมที่ดิน อย่างง่าย พร้อมสอนการใช้งานระบบด้วยตัวเอง

ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน จากกรมที่ดิน http://lecs.dol.go.th/rcal

กรมที่ดิน เตรียมเครื่องมือให้บริการประชาชนคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้นทางนิติกรรม เช่น ขาย ฝาก โอน โอนมรดก จำนอง เช่า ณ สำนักงานที่ดินบริการนี้เป็นเพียงการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีเบื้องต้นเท่านั้น ผลการคำนวณโดยระบบบริการสาธารณะในการคำนวณภาษีไม่สามารถใช้กับคู่สัญญาและกรมที่ดินได้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน

ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการคำนวณค่าโอนที่ดิน

ควรเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมก่อนเริ่มใช้งาน

 • ประเภทการขาย เช่น ขาย,ขายฝาก,ให้,โอนมรดก,จำนอง หรือ เช่า
 • ประเภทของอสังหาฯ ที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
 • ประเภทบุคคล เช่น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ราคาทุนทรัพย์ (ราคาจริงที่ซื้อ-ขาย)
 • จำนวนเอกสารสิทธิที่ต้องการโอน เช่น กรณีโอนที่ดินหลายแปลง หรือโอนห้องชุดหลายห้องรวมกัน
 • จำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์
 • จำนวนเนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)
 • ราคาประเมินโดยกรมธนารักษ์ (ราคาประเมิน ต่อตารางวา)
 • จำนวนครั้งที่ได้มา (สามารถดูจากหลังโฉนด)
 • วันที่ได้มา (สามารถดูจากหลังโฉนด)
 • ประเภทการได้มา เช่น ซื้อขาย, รับมรดก, การรับให้

ขั้นตอนการใช้งานระบบคำนวณค่าโอนที่ดิน

เข้าเว็บไซต์ http://lecs.dol.go.th/rcal และกดเลือก “ เริ่มต้นคำนวณค่าใช้จ่าย”

ระบบจะให้ทำการเลือก

 • ประเภทการจดทะเบียน (ประเภทการขาย)
 • ประเภทเอกสารสิทธิ
 • ประเภทบุคคล
 1. ให้ใส่ราคาทรัพย์สินหรือราคาซื้อขายจริง (กรณี ให้โดยไม่เสียค่าตอบแทนหรือโอนมรดกโดยไม่มีค่าตอบแทนให้ใส่ราคาทุนของทรัพย์สินเป็น 0 บาท)

และเลือกจำนวนที่ดิน เช่น กรณีซื้อขายที่ดินและมีหลายโฉนดในที่ดินนั้น กดเลือกตาม จำนวนโฉนดที่ต้องการโอน

 1. ใส่จำนวนที่ดิน ไร่-งาน-ตร.ว. และใส่ราคาประเมินที่ดินต่อ ตร.ว. (หากไม่ทราบราคาประเมินที่ดิน สามารถตรวจสอบได้โดยกดปุ่ม ” ตรวจสอบราคาประเมินจากกรมธนารักษ์)

กรณีมีโฉนดหลายฉบับให้กรอกเนื้อที่โฉนดแต่ละฉบับ และใส่ราคาประเมินที่ดินต่อ ตร.ว. แม้จะเป็นที่ดินผืนเดียวกัน แต่มีหลายแปลง/หลายโฉนด ราคาประเมินที่ดินอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นควรตรวจสอบราคาประเมินจากเลขที่โฉนด เพื่อความแม่นยำในการคำนวณ

 1. เลือกจำนวนครั้งที่ได้มา(ดูได้จากโฉนด) ถ้าไม่รู้ให้เลือก 1 ครั้ง
 2. กรอกวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือบ้านหรืออาคารชุด (ตรวจสอบวันที่ได้มาจากด้านหลังโฉนด) และเลือกประเภทการได้มา โดยการแลกเปลี่ยน หรือรับมรดก หรือได้มาโดยการให้ เลือก 1.

จากนั้น ระบบจะคำนวณและแสดงผล โดยจะแสดงรายละเอียดของเอกสารสิทธิ และสรุปค่าธรรมเนียมและภาษีอากร โดยแยกเป็น

 • ค่าธรรมเนียม (2%)
 • ภาษีเงินได้
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3%)
 • ภาษีท้องถิ่น (0.3%)
 • อากรแสตมป์

และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่รวมค่าจดจำนอง(กรณีจำนอง) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสมัคร ค่าพยาน ค่าหนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) ฯลฯ

ผู้ซื้อ-ผู้ขายควรทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อสรุปราคาซื้อขาย และตกลงว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนไหน อย่างไรก็ตาม บริการนี้เป็นเพียงการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีเบื้องต้นเท่านั้นผลการคำนวณโดยระบบบริการสาธารณะในการคำนวณภาษีนี้ไม่สามารถใช้กับคู่สัญญาและกรมที่ดินได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ปี 2566 จะสูงกว่าปี 2565 เนื่องจากราคาประเมินที่ดินสูงขึ้น มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 มกราคม 2566